Corona maatregelen

Vanaf woensdag 28 april mogen en zijn wij weer volledig op normale wijze geopend. Omdat wij een winkel hebben met een vloeroppervlakte van ruim 200m2 is het toegestaan om met maximaal 8 bezoekers tegelijk in onze winkel te zijn. Wij zullen hier toezicht op houden en vragen om eventuele even te wachten mocht dit aantal overschreden worden. Uiteraard is het de bedoeling dat een ieder zich houdt aan de geldende corona-maatregelen die momenteel zijn beperkt tot het dragen van een mondkapje, het houden van voldoende afstand tot elkaar en het desinfecteren van de handen.
Tot ziens in onze mooie winkel!