Corona maatregelen

Vanaf woensdag 28 april mogen en zijn wij weer volledig op normale wijze geopend. Omdat wij een winkel hebben met een vloeroppervlakte van ruim 200m2 is het toegestaan om met maximaal 8 bezoekers tegelijk in onze winkel te zijn. Wij zullen hier toezicht op houden en vragen om eventuele even te wachten mocht dit aantal overschreden worden. Uiteraard is het de bedoeling dat een ieder zich houdt aan de geldende corona-maatregelen die momenteel zijn beperkt tot het dragen van een mondkapje, het houden van voldoende afstand tot elkaar en het desinfecteren van de handen.
Tot ziens in onze mooie winkel!

Website

Na de opstart van onze winkel in december 2019, zijn we in april 2020 gestart met de bouw van onze website. Deze is dus momenteel in bewerking. We denken deze in de loop van de maand mei operationeel te kunnen hebben. De stap daarna zal zijn het realiseren van een webshop welke via onze website zal zijn te benaderen.

Instagram
Follow by Email